Steunfonds Oekraïense makers geopend
Ziet dit bericht er niet goed uit?
Bekijk het in een webbrowser.


PERSBERICHT

16 augustus 2022

Steunfonds Oekraïense makers geopend

Het Steunfonds Oekraïense makers is geopend. Eerder maakte het kabinet bekend dit jaar een miljoen euro te reserveren om kunstenaars die uit Oekraïne en Rusland naar Nederland zijn gevlucht tijdelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun werkpraktijk. Het Steunfonds is zowel gericht op individuele makers als op gezelschappen. Aanvragen voor de regeling kan via het Nederlands Letterenfonds.

Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse culturele organisaties namens en in samenwerking met een individuele kunstenaar of een gezelschap. De Nederlandse organisatie of rechtspersoon kan ofwel voor maximaal drie individuele makers uit Oekraïne of Rusland aanvragen indienen, ofwel één aanvraag indienen voor een gezelschap van maximaal 15 personen. Alle disciplines komen in aanmerking: film, podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie (waaronder architectuur en vormgeving), cultuureducatie, cultureel erfgoed, en letteren.

Met het Steunfonds zullen dit jaar tenminste 95 gevluchte kunstenaars in staat worden gesteld om hun werkpraktijk in Nederland voort te zetten. Per aanvraag is maximaal € 9.900 beschikbaar.

Het budget voor het Steunfonds is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling wordt uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de collega-rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie).

De regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds onder Subsidies. Een Engelse samenvatting is elders op deze website te vinden.

Niet voor publicatie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Letterenfonds, telefoon 020 520 73 00:

- Eva Prakken, beleidsassistent, mail: e.prakken@letterenfonds.nl
- Hanneke Marttin, communicatie, mail: h.marttin@letterenfonds.nl, tel. 06 404 26 189