Vertaler Nederlands-Tsjechisch ontvangt Letterenfonds Vertaalprijs 2022
Ziet dit bericht er niet goed uit?
Bekijk het in een webbrowser.


PERSBERICHT

10 mei 2022

Veronika ter Harmsel Havlíková ontvangt Letterenfonds Vertaalprijs 2022

De Letterenfonds Vertaalprijs 2022 gaat naar Veronika ter Harmsel Havlíková. Aan de prijs is een bedrag van € 15.000 verbonden. Het fonds bekroont hiermee Ter Harmsel Havlíková’s excellente vertalingen van belangrijke Nederlandstalige titels in het Tsjechisch, en haar cruciale rol als begeleider van nieuwe vertalers en bemiddelaar voor de Nederlandse literatuur in Tsjechië.

Veronika ter Harmsel Havlíková is een sleutelfiguur voor de Nederlandse literatuur in Tsjechië. Ze brengt met succes Nederlandstalige literatuur onder de aandacht van Tsjechische uitgevers; dankzij haar inspanningen verscheen werk van Jan Wolkers, Arnon Grunberg, Hafid Bouazza, Joost Zwagerman, Dimitri Verhulst en Jaap Robben in het Tsjechisch.

Bij Odeon werken we al lang met veel plezier samen met Veronika Havlíková. Sinds haar vertaling van Joost Zwagermans Zes sterren, in 2005, vertaalde ze een reeks bijzondere Nederlandse schrijvers voor ons, waaronder werk van Harry Mulisch. Veronika is een uitmuntende vertaler, die bovendien met de uitgeverij meedenkt: ze draagt vaak titels aan of schrijft desgevraagd voor ons leesrapporten. Ik ben er van overtuigd dat ze op al die manieren een belangrijke bijdrage levert aan de culturele uitwisseling tussen Tsjechië en de Lage Landen.
Jindřich Jůzl, hoofdredacteur Odeon

Daarnaast deelt zij haar indrukwekkende vakkennis met jongere collega’s, bijvoorbeeld via vertaalworkshops en mentoraten. Het vertaaloeuvre van Ter Harmsel Havlíková is zeer divers, ze vertaalde niet alleen fictie van klassieke en hedendaagse auteurs – van Jacob Israël de Haan tot Jeroen Olyslaegers en Marieke Lucas Rijneveld  – maar bijvoorbeeld ook kinder- en jeugdliteratuur, beeldromans van Barbara Stok en Serge Baeken, poëzie van Mustafa Stitou en non-fictie van Eva Meijer, Alexander Münninghoff en Geert Mak.

Veronika ter Harmsel Havlíková

Veronika ter Harmsel Havlíková (1972) werd geboren in Praag, waar zij Germanistiek en Neerlandistiek studeerde aan de Karelsuniversiteit. Ze promoveerde op een onderzoek naar de eerste Nederlandse popartroman en volgde een postgraduaatstudie literatuurtheorie aan de Palacký Universiteit in Olomouc. Na enkele jaren op internationale scholen in Praag te hebben gewerkt, was ze als docent verbonden aan deze universiteit en aan de Masaryk universiteit in Brno. Nu is ze bestuurder van het taal- en opleidingsinstituut Nederlandse Taal en Cultuur te Praag en (sinds 2013) bestuurslid van de Associatie van Literair Vertalers in Tsjechië. In 2011 ontving Ter Harmsel Havlíková al de Buitengewone creativiteitsprijs van de Associatie van Vertalers voor de Tsjechische vertaling van De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch.

Letterenfonds Vertaalprijs

Met de Letterenfonds Vertaalprijs bekroont het fonds literair vertalers die zich zowel onderscheiden door de hoge kwaliteit van hun vertaaloeuvre als door hun inzet als ambassadeur voor een bepaald taalgebied, genre of het literair vertalen in het algemeen In de even jaren wordt een vertaler uit het Nederlands bekroond, in de oneven jaren een vertaler in het Nederlands. De prijs wordt uitgereikt op vrijdag 1 juli 2022 tijdens de Literaire Vertaaldagen in Amsterdam. De jury voor de Vertaalprijs voor een vertaler uit het Nederlands werd gevormd door de afdeling buitenland van het Letterenfonds.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Letterenfonds, tel 020 520 73 00:

Pers is van harte welkom bij de prijsuitreiking, vriendelijk verzoek uw komst aan te melden.

Een overzicht van de vertalingen van Veronika ter Harmsel Havlíková is te vinden in de vertalingendatabase.nl

Over het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert. En we geloven dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en de promotie in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.
www.letterenfonds.nl