Letterenfonds krijgt opdracht € 20 miljoen voor de fysieke boekhandel te verdelen
Ziet dit bericht er niet goed uit?
Bekijk het in een webbrowser.


PERSBERICHT

1 juli 2021

€ 20 miljoen voor de fysieke boekhandel

Letterenfonds gaat motie financiële ondersteuning boekhandels uitvoeren

Er komt substantiële steun voor de fysieke boekhandel. Het Nederlands Letterenfonds krijgt de opdracht het budget van € 20 miljoen te verdelen.

Deze week informeerden de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie ‘Financiële ondersteuning boekhandels’, zoals ingediend door Romke de Jong c.s. op 2 juni. In de brief werd aangekondigd dat het Nederlands Letterenfonds de opdracht krijgt het beschikbaar gestelde budget van € 20 miljoen te verdelen. Dit budget zal bestaan uit een vergoeding van distributiekosten (€ 5 miljoen) en een garantiefonds (€ 15 miljoen). Wel moet de Europese Commissie nog goedkeuring verlenen aan het garantiefonds.

In de motie wordt benoemd dat de fysieke boekhandel van groot belang is voor de literatuur en het leesklimaat. De financiële gezondheid van de fysieke boekhandel heeft een positief effect op de gehele keten van het boekenvak, van schrijver en vertaler tot uitgever en boekhandel. Fysieke boekhandels spelen bovendien een belangrijke culturele rol en dragen bij aan de leefbaarheid en diversiteit van binnensteden.

Tiziano Perez, directeur Nederlands Letterenfonds: ‘Het herstelplan is niet alleen van belang voor de fysieke boekhandel, maar ook een belangrijke steun voor de schrijvers en vertalers die van de boekhandel  afhankelijk zijn. Ik ben vooral ook blij met de erkenning van de essentiële culturele en maatschappelijke rol die de fysieke boekhandel in Nederland vervult.’

Het Nederlands Letterenfonds is bijzonder verheugd over deze zeer nodige impuls voor de fysieke boekhandel en over de betrokkenheid van minister Van Engelshoven, gesteund door de grote kamermeerderheid die de motie heeft aangenomen. Hieruit blijkt de brede politieke steun voor een gezonde culturele en literaire infrastructuur in Nederland. De impulsregeling en het garantiefonds zijn een enorm belangrijke ondersteuning van het gehele boekenvak. Het Letterenfonds zal zorgen voor een rechtmatige, snelle en controleerbare uitvoering van de motie en is daarover in gesprek met OCW en de verschillende partners in het boekenvak.

Niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Letterenfonds:

Uit de kamerbrief:

‘De motie van het lid Romke de Jong c.s. verzoekt de regering aanvullend
€ 20 miljoen vrij te maken ten behoeve van steun aan de fysieke boekhandel. Belangrijke overwegingen daarbij zijn: het belang van de fysieke boekhandel voor onze literatuur en ons leesklimaat; financieel gezonde boekhandels hebben een positief effect op de hele keten van het boekenvak (waaronder auteurs, vertalers en uitgevers); fysieke boekhandels vervullen lokaal een belangrijke culturele rol. De motie benadrukt kortom de belangrijke literair-culturele functie die de fysieke boekhandel in ons land vervult.’

‘Het Letterenfonds zal het budget verdelen over een regeling voor vergoeding van distributiekosten ad € 5 miljoen en een garantiefonds ad € 15 miljoen. De laatstgenoemde middelen zullen binnen een termijn van 5 jaar grotendeels terugvloeien naar de overheid. Overleg over de uitvoering van de motie is momenteel nog gaande tussen OCW, het Letterenfonds en het boekenvak. Dit overleg is met name gericht op een rechtmatige, snelle en controleerbare uitvoering van de motie.’

Over het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, literaire tijdschriften en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.
www.letterenfonds.nl