Uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren door koning Filip in oktober 2021
Ziet dit bericht er niet goed uit?
Bekijk het in een webbrowser.


PERSBERICHT

10 december 2020

Dit is de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 2021

Het Comité van Ministers van de Taalunie stelde afgelopen maandag de jury voor de 23e editie van de Prijs der Nederlandse Letteren aan. De jury, die bestaat uit zeven leden, zal worden voorgezeten door prof. dr. Yves T’Sjoen, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Gent. De jury is representatief voor het hele Nederlandse taalgebied en de internationale neerlandistiek en bestaat uit recensenten, academici en auteurs.

Dit zijn de juryleden van de Prijs der Nederlandse Letteren 2021:

Uitreiking

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt eens in de drie jaar toegekend aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De bekroonde auteur ontvangt een bedrag van € 40.000. De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Belgische koning en de Nederlandse koning.

In oktober 2021 zal koning Filip de laureaat ontvangen. De uitreiking is voorzien in het Koninklijk Paleis in Brussel, maar dat kan nog veranderen wanneer het nodig blijkt vanwege de coronasituatie en de veiligheidsmaatregelen op dat moment.

Literatuur Vlaanderen staat in voor de organisatie van de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 en neemt daarmee de fakkel over van de Taalunie. Vanaf 2021 organiseren Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds afwisselend de prijs en ondersteunt de Taalunie de prijs financieel.

Meer informatie

De Prijs der Nederlandse Letteren onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven literair werk. De prijs wordt toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, proza en/of drama.

In 1956 ontving Herman Teirlinck als eerste de onderscheiding. In 2018 is het oeuvre van de dichter, proza- en toneelschrijver Judith Herzberg bekroond. Zij ontving de prijs uit handen van koning Willem-Alexander.

logo's

Over het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, literaire tijdschriften en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.
www.letterenfonds.nl