400 schrijvers en vertalers ondersteund via tijdelijke steunmaatregelingen van het Nederlands Letterenfonds
Ziet dit bericht er niet goed uit?
Bekijk het in een webbrowser.


PERSBERICHT

8 december 2020

1 miljoen euro verdeeld onder schrijvers, vertalers en illustratoren

Het Nederlands Letterenfonds heeft inmiddels 1 miljoen euro verdeeld als tijdelijke steunmaatregel voor schrijvers, vertalers, graphic novelists en illustratoren. Hiermee zijn 400 makers ondersteund. Volgend jaar zal een nieuw pakket steunmaatregelen in werking treden. De extra ondersteuning is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Via de tijdelijke regelingen Van maker tot lezer biedt het Nederlands Letterenfonds makers de mogelijkheid om ook in deze tijden van social distancing een brug te slaan naar de lezer. Tot nu toe ontvingen 400 makers die een voorstel indienden een beurs van € 2.500 om hun plan in 2020 of 2021 te realiseren.

Ernest van der Kwast (links)

Met de extra beurzen kan – vaak in samenwerking met boekhandel, podia of onderwijs – een breed palet aan plannen worden gerealiseerd: zo bezorgde Ernest van der Kwast zijn nieuwe roman Ilyas persoonlijk – in marathon of op de fiets – bij klanten van boekhandels in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem. Ook A.F.Th. van der Heijden komt met een bijzondere actie voor zijn lezers en de boekhandel. Simon(e) van Saarloos bedacht en maakte voor Writers Unlimited de nieuwe podcastserie The Asterisk Conversations; de eerste editie (met Nalo Hopkinson en Tirsa With) ging deze dagen online. Kinderboekenauteurs zoals Hans & Monique Hagen en Rindert Kromhout lieten lesmateriaal maken voor het basis of voortgezet onderwijs. Ook is de beurs aangewend om eigen (internationale) websites te verbeteren, of om booktrailers en promotiefilmpjes te maken. Vertaalster Gertrud Maes publiceerde bijvoorbeeld een mooi interview met schrijfster Leïla Slimani over schrijven en vertalen. Rokus Hofstede maakte een trailer bij zijn vertaling van Annie Ernaux, De jaren.

still uit video - interview door Gertrud Maes

De tijdelijke regelingen, Van maker tot lezer en Van maker tot lezer, de uitbreiding, gingen respectievelijk in mei en augustus open. Over de aanvragen kon meestal relatief snel, binnen drie dagen tot drie weken worden besloten. De laatste regeling is inmiddels gesloten, voor de eerstgenoemde kan nog worden aangevraagd worden door schrijvers en vertalers die dit jaar een projectsubsidie van het fonds ontvingen voor nieuw werk of wiens werk met een translation grant beschikbaar komt voor de internationale markt. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, aanvragen dienen bij voorkeur voor 10 december aanstaande te worden ingediend.

De tijdelijke steunmaatregelen zijn mogelijk gemaakt met extra budget dat door het ministerie van OCW ter beschikking is gesteld. Naast deze regeling voor makers, zijn/waren er dit jaar ook incentives voor onder meer Nederlandse uitgevers om bijzondere risicovolle publicaties, waaronder literaire vertalingen en debuten, mogelijk te blijven maken; en voor internationale uitgevers en vertalers uit het Nederlands om de promotie van Nederlandse auteurs te stimuleren. Een overzicht van tijdelijke steunmaatregelen is te vinden op de website van het Letterenfonds.

Medio november maakte minister Van Engelshoven het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend. Het Nederlands Letterenfonds ontvangt hieruit circa 2 miljoen en is verheugd dat het hiermee het literaire veld verdergaande tijdelijke ondersteuning kan bieden. Begin 2021 volgt de uitwerking van de middelen voor het literaire veld door het Letterenfonds.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Letterenfonds:

Over het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, literaire tijdschriften en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.
www.letterenfonds.nl