€ 1.620.000 toegekend aan negen literaire festivals en literair-educatieve organisaties in Nederland
Ziet dit bericht er niet goed uit?
Bekijk het in een webbrowser.


PERSBERICHT

5 augustus 2020

Vierjarige subsidies literaire festivals en literair-educatieve organisaties

Negen organisaties die bij het Letterenfonds een aanvraag voor een vierjarige subsidie 2021-2024 indienden, hebben een positief besluit ontvangen; twee daarvan zijn voorwaardelijk. In totaal is € 1.620.000 toegekend. Onder de organisaties die vanaf 2021 subsidie ontvangen zijn twee nieuwe aanvragers, beide uit het noorden van Nederland.

Het Letterenfonds introduceerde in 2017 een tweejarige regeling voor literaire manifestaties om de groeikansen voor literaire festivals en doorstroom (ook in de subsidiëring) te bevorderen. Nu blijkt dit inderdaad een positief effect te hebben op de dynamiek en professionalisering in het literaire veld.

Van de tien aanvragers dienden er drie ook een aanvraag in binnen de landelijke Basisinfrastructuur (BIS); de Raad voor Cultuur adviseerde in juni om het Literatuurhuis Utrecht op te nemen in de BIS. Deze aanvraag is daarom niet verder meegenomen in de adviesprocedure van het Nederlands Letterenfonds.

Over de aanvragen van de volgende literaire festivals en literair-educatieve organisaties is een positief besluit genomen: Poetry International (€ 245.000), Wintertuin (€ 245.000), Writers Unlimited (€ 190.000), Crossing Border (€ 180.000), Explore the North (€ 150.000), Noordwoord (€ 120.000), Passionate Bulkboek (€ 270.000), School der Poëzie (€ 120.000) en het Poëziepaleis (€ 100.000). Aan de toekenningen aan Crossing Border en Poëziepaleis zijn voorwaarden verbonden die betrekking hebben op de verbetering van de governance en de bedrijfsvoering.   

Regionale spreiding

De organisaties zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Rotterdam. Voor alle aanvragers is er sprake van een landelijk bereik. Ten opzichte van vier jaar geleden zijn meer aanvragen uit Noord-Nederland ingediend. Nieuw zijn de toekenningen van een vierjarige manifestatiesubsidie aan Explore the North en Noordwoord.

Corona epidemie

Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de plannen die begin maart 2020, voordat de corona-crisis uitbrak, bij het Letterenfonds zijn ingediend. Bij de beoordeling is de actuele situatie dan ook buiten beschouwing gelaten.

Directeur Tiziano Perez: “Festivals en literair-educatieve instellingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling, vernieuwing en zichtbaarheid van de Nederlandse letteren. Ze worden door de gevolgen van de epidemie hard geraakt. Als de corona-crisis iets duidelijk maakt, dan is dat het belang van meerjarige ondersteuning, die mogelijk maakt dat waardevolle en gezichtsbepalende organisaties de huidige klappen kunnen opvangen. Het Letterenfonds blijft met de organisaties in gesprek over (noodzakelijke) wijzigingen in de plannen.”

Meer informatie (niet voor publicatie):

De algemene toelichting bij de vierjarige subsidies 2021-2024 kunt u hier vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Letterenfonds, tel. algemeen 020 520 73 00.

Over het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, literaire tijdschriften en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.
www.letterenfonds.nl