Ziet dit bericht er niet goed uit?
Bekijk het in een webbrowser.


PERSBERICHT

31 juli 2020

Steunmaatregelen Nederlands Letterenfonds

In verband met de corona epidemie komt het Nederlands Letterenfonds met enkele tijdelijke steunmaatregelen voor uitgevers gericht op de financiering van risicodragende literaire uitgaven, zoals literatuur in vertaling, essaybundels, biografie├źn, Friese literatuur en ge├»llustreerde jeugdliteratuur. Hiermee wil het fonds bijdragen aan de instandhouding van een hoogwaardig en divers aanbod. Uitgeverijen in Nederland kunnen (alleen) in 2020 gebruikmaken van deze tijdelijke stimuleringsregelingen.

Zo is er nu de tijdelijke stimuleringsregeling Productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven voor literatuur in vertaling waarvoor de vertaler recent (na 1 mei) een projectsubsidie van het Letterenfonds heeft ontvangen. Uitgevers kunnen voor de betreffende titel een productiesubsidie aanvragen. Het gaat om een bedrag van 750 tot 1.500 euro per titel. Uitgevers ontvingen of ontvangen ook via de redacteur/contactpersoon van de uitgeverij bericht wanneer zij hiervoor in aanmerking komen. De regeling wordt stopgezet zodra het beschikbare budget (80.000 euro) is uitgeput en geldt uiterlijk tot 15 december 2020. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Aan positief gehonoreerde aanvragen binnen de regeling Literaire uitgaven en de regeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur wordt tijdelijk een subsidie van 100% op het begrotingstekort verleend in plaats van de gebruikelijke 70% of 50%. Deze maatregel wordt stopgezet zodra het hiervoor beschikbare budget (50.000 euro) is uitgeput en geldt uiterlijk tot het einde van dit jaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Verwacht

Op 15 augustus wordt een extra subsidiemogelijkheid voor literair makers (schrijvers, vertalers, illustratoren, graphic novelists) geopend. De subsidieregeling is nog in ontwikkeling, maar al wel is bepaald dat wanneer van een maker in 2020 een literaire titel is verschenen (of verschijnt) waaraan het Letterenfonds in een eerder stadium heeft bijgedragen door middel van een productiesubsidie aan de uitgever, een translation grant aan de buitenlandse uitgever of een projectsubsidie aan de maker zelf, de maker een ontwikkelbeurs van 2.500 euro kan aanvragen. Deze beurs kan onder meer worden gebruikt om (bijvoorbeeld in samenwerking met boekhandels, al dan niet online) een brug te slaan naar de lezer of voor het uitvoeren van ontwikkelplannen door de maker (vermeerdering van kennis of vaardigheden). De nieuwe regeling vormt een uitbreiding op de tijdelijke steunmaatregel Van maker tot lezer waarmee de afgelopen weken tal van interessante projecten zijn ondersteund.

U kunt ons helpen door uw auteurs erop te wijzen dat ze de website van het Nederlands Letterenfonds rond 15 augustus kunnen raadplegen voor meer informatie, zodat ze tijdig een beroep op de nieuwe subsidieregeling kunnen doen. Het budget bedraagt 875.000 euro. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld totdat het geld op is.

Ook zijn de budgetten op bestaande regelingen (zoals de regeling Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van oorspronkelijk werk en de Biografieregeling) ivm de corona uitbraak tijdelijk verhoogd.

Voor een totaaloverzicht van de steunmaatregelen die het Nederlands Letterenfonds heeft ingericht in verband met de gevolgen van de corona epidemie voor het boekenvak (zoals steun aan campagnes als #ikleesthuis en #zomerlezen van de CPNB en aan Schrijver op je scherm van de Schrijverscentrale) verwijzen wij u graag naar de website.