Ziet dit bericht er niet goed uit?
Bekijk het in een webbrowser.


PERSBERICHT

23 augustus 2023

Romkje de Bildt nieuwe directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds

Romkje de Bildt wordt per 1 november de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. Ze volgt Tiziano Perez op, die in april aankondigde te vertrekken na tien jaar leiding te hebben gegeven aan het rijkscultuurfonds.

Romkje de Bildt in café de Ysbreeker. Foto: Teun Grondman.
Romkje de Bildt. Foto: Teun Grondman.

Roos Vermeij, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Letterenfonds: “Romkje de Bildt heeft een brede ervaring in het veld, en brengt zowel vanuit haar vorige functies, haar bestuurlijke ervaring en haar persoonlijkheid veel kennis en kunde mee voor het Letterenfonds. We zijn enorm verheugd met haar komst.” 

Romkje de Bildt (1981) is sinds 2017 werkzaam als adviseur Geschiedenis en Letteren bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. In deze rol is ze verantwoordelijk voor het literaire beleid van het fonds, waaronder het adviseren over aanvragen en de naleving van richtlijnen als de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Daarnaast is ze secretaris van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs en vanaf het eerste uur betrokken bij de nieuwste Sleutelfigurenreeks, een serie literaire en historische biografieën. Eerder werkte ze onder andere als medewerker educatie bij de CPNB en als redacteur bij de Surinaamse krant de Ware Tijd. Ze studeerde Klassieke talen en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 

De Bildt over haar benoeming: “Het onderhouden van een rijkgeschakeerd literair landschap in de breedste zin is belangrijk voor een samenleving. Het Nederlands Letterenfonds speelt daarbij een cruciale rol. Ik kijk ernaar uit me samen met alle medewerkers van het fonds daarvoor te mogen inzetten.” 

Niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Letterenfonds:

Roos Vermeij, tel: 06 217 03 561

Een portretfoto van Romkje de Bildt in hoge resolutie is hier te downloaden. Fotograaf: Teun Grondman.

Over het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor literatuur in het Nederlands, Fries, Papiaments en Nederlandse Gebarentaal. Het Letterenfonds is één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt, het kritisch denkvermogen stimuleert, en ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en de promotie in binnen- en buitenland.

Het fonds verstrekt subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.
www.letterenfonds.nl