Directeur Letterenfonds kondigt einde van zijn termijn aan.
Ziet dit bericht er niet goed uit?
Bekijk het in een webbrowser.


PERSBERICHT

14 april 2023

Tiziano Perez vertrekt eind 2023 bij het Nederlands Letterenfonds

Tiziano Perez heeft aangekondigd eind 2023 te zullen stoppen als directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. Hij heeft dan tien jaar leiding gegeven aan het rijkscultuurfonds en was eerder in andere rollen bij het fonds betrokken. De Raad van toezicht gaat op zoek naar een opvolger.

Volgens Roos Vermeij, voorzitter van de Raad van toezicht, heeft Tiziano Perez ‘met zijn enorme gedrevenheid en intelligentie, samen met de collega’s van het fonds, ongelofelijk veel kunnen betekenen voor veel auteurs, vertalers, onderzoekers, literaire programmamakers in binnen- en buitenland. Tiziano Perez heeft 25 jaar gewerkt bij het Nederlands Letterenfonds en zijn rechtsvoorgangers, waarvan tien jaar als directeur-bestuurder. Wij, de Raad van toezicht, zijn hem zeer dankbaar voor zijn grote bijdrage, zijn niet aflatende energie en de wijze waarop hij de Nederlandse Letteren hier en over de hele wereld onder de aandacht heeft gebracht. Het is in belangrijke mate aan Tiziano Perez te danken dat het Nederlands Letterenfonds staat waar het nu staat. Wij wensen hem alle goeds toe, en gaan hem zeer missen.’

 

Tiziano Perez. Foto: Victor Schiferli / Nederlands Letterenfonds 2022

Perez kijkt terug op een mooie tijd: ‘Het is een groot voorrecht te mogen werken voor het Letterenfonds, en heel plezierig bovendien dankzij bevlogen medewerkers en deskundige raadgevers met hart voor de letteren en de kunsten. Het fonds heeft stormen doorstaan - bezuinigingen op cultuur, de coronacrisis - maar is er sterker uitgekomen. De waardering voor het werk en de inzet van het fonds is onverminderd hoog, we bedienen een bredere en diversere groep makers en organisaties en het fonds is stevig verankerd in de letterensector. Alle collega’s, adviseurs en betrokkenen verdienen hiervoor een groot compliment. We staan aan de vooravond van een nieuwe vierjarige subsidieperiode, dat is een goed moment voor het fonds om op zoek te gaan naar een opvolger.’

Niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van toezicht van het Nederlands Letterenfonds:
- Roos Vermeij, tel: 06 217 03 561

Over het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert. En we geloven dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en de promotie in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.
www.letterenfonds.nl